Om företaget

Anemone Skog drivs av Andreas Wistrand tillsammans med samarbetspartners.
Vår målsätting är att göra ett bra jobb med hög kvalité.

 

Verksamheten

Vi har i dag ett väletablerat samarbete med flera uppdragsgivare med fokus på upprättandet av Skogsbruksplaner. Verksamhetsområdet är idag Västmanland, Uppland, Södermanland, Närke och södra Dalarna.

Vi gör planer i första hand åt Stora Enso Skog, AB Karl Hedin och BillerudKorsnäs. I lite mindre utsträckning gör vi planer direkt åt privata markägare och mäklarföretaget Areal.

 

Skogsbruksplanläggning

 

I dag arbetar vi med PC-skog vid skogsbruksplanläggning och använder GPS-stöd vid fältinventeringen.

Vår filosofi är att planläggningen ska utföras i dialog mellan planläggare - uppdragsgivare - markägare. Detta är ju en balansgång mellan kostnad / nytta. Men vi har ett utarbetat system via brev, mail och telefon som vi har fått god respons på från våra kunder.

Vi har även en kontinuerlig internuppföljning av planläggningen. Där vi bla brukar klava några bestånd samt kontrollera att indelning och åtgärder är bra.

 

 

 

 

 

Bilden till vänster visar vår interna uppföljning av skogsbruksplanläggningen. Bilden till höger visar praktisk skogsbruksplanläggning med handdator och skuggad trädhöjdskarta.

 

Utveckling

Vår målsättning är att utveckla skogsbruksplanläggning så att vi kan leverera en bättre produkt till ett bra pris. Vi har en kontinuerlig utveckling av både metoder och hjälpmedel för skogsbruksplanläggning. Ett intressant hjälpmedel som vi använder oss av, är att vi i skogen har med oss trädhöjddata från Lantmäteriets skanning över landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vänstra bilden visar trädhöjder med blå text utvunnet från NNH med en markprofilkarta under. Den högra bilden är en skuggad trädhöjdskarta där trädhöjderna är infärgade, grönt är låg skog och rött är hög skog.

 

I det kontinuerliga uppföljningsarbetet av planläggningen har vi samlat in träddata som resulterat i bättre volymstabeller som är särskilt framtagna för vårt verksamhetsområde.

 

Drivs av: it-solutions 4 U AB