Flygfotografering

 

Vi har idag möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva flygfotograferingar på mindre område och leverera georefererade högupplösta ortofotomosaiker.

Vi flyger området med ett UAV- system av typen Smartone. Detta innebär korta ställtider och därmed låga kostnader. Normalt flyger vi skogsflygningar på 300 m höjd. Detta innebär att fotomosaikerna kan göras med en markupplösning på ca 15 cm. Önskas högre upplösning så kan vi flyga på lägre höjder.
Är det större område som är aktuella för flygfotografering så har vi ett väl utvecklat kontaktnät för att även förmedla detta.

 

Bilden till vänster visar ett exempel på en flygning på 300 m höjd en vacker Novemberdag. Bilden till höger visar skillnaden mellan högupplösta bilder och svartvita standardbilder.

 

3D-modell och punktmoln

Vi har möjlighet att bearbeta bilderna och generera 3D modeller av våra flygningar. Detta tack vare att vi flyger med stor överlappning. Vi får även fram ett sk punktmoln som kan användas för mätning av höjder i bilderna.

Bilden till vänster är en 3D- modell i pdf-format. Bilden till höger är en skuggad höjdmodell skapad av punktmoln från våra flygfoton.

 

Volymsmätning

UAV- tekniken erbjuder fantastiska möjligheter att med hjälp av högupplösta låghöjdsfoton göra väldigt noggranna volymsuppskattningar av ex torvhögar eller liknande. Tillämpningen fungerar på det mesta som går att avgränsa på ett bra vis.

 

Volymsmätning av en torvhög.

Drivs av: it-solutions 4 U AB